ФА "Родопа" с Валя Балканска Ботевград - 10.11.2014


ФА "Родопа" - "Очи, очи"


ФА "Родопа" - Шопски танц


ФА "Родопа" - "Някъде от Балкана"


ФА "Родопа" - "Гурбетчии"


ФА "Родопа" - Мизийски танц


ФА "Родопа" - "Мома е мома родила"


ФА "Родопа" - "Снощи съм гости имала"


ФА "Родопа" - "Бучимиш"


ФА "Родопа" - Шопски танц


ФА "Родопа" - "Чечлии"


ФА "Родопа" - "Страхиле, страшен войвода"


ФА "Родопа" - "Бела съм, бела юначе"


ФА "Родопа" - Празник на Димитровград


Камерен танц, част от концерт бенефис


Ансамбъл,, Родопа,, Смолян 27/06/2013


АНСАМБЪЛ " РОДОПА " - СМОЛЯН 2012г. (№1)


АНСАМБЪЛ " РОДОПА " - СМОЛЯН 2012г. (№2)


Основателките на ансамбъл Родопа


Анс. Родопа - "Адно са лудо изрука"


Георги Мусорлиев и анс Родопа Предой 1ч


Георги Мусорлиев и анс Родопа