Град Смолян е общински и областен, административен и културно- просветен център на региона на Средните Родопи.

Община Смолян се състои от 86 населени места (1 град и 85 села), от които 23 кметства и 20 кметски наместничества. В нея се включва и част от националния курорт Пампорово с местността Райковски ливади.

   

Народно читалище „Кирил Маджаров” е едно от първите в Родопите.Създадено е през май 1866 година по инициатива на учителя Димитър Македонски. Това самородно културно-просветно явление е подкрепено от първенците и населението на Устово - Келеш Саващо, Киряк Белковски, Никола Келпетков, хаджи Христо Попгеоргиев и др.
   

През годините на прехода структурата на Министерството се променя многократно. Министерството се ръководи от министър с помощта на заместник-министри и главен секретар; помощен консултативен орган на Министъра е Колегиумът на министерството. През февруари 2005 г. МК бе преструктурирано в Министерство на културата и туризма.

С решение на Народното събрание от 16 август 2005 г. министерството отново е преструктурирано в Министерство на културата.