Фолклорен Ансамбъл "РОДОПА"
България, Смолян 4700
Бул. "България" 8

Тел : +359 301 65 165
E-mail : farodopa@gmail.com

Адриан Петров
Главен художествен ръководител
тел: +359 892 21 49 48

Сийка Василева
Директор
тел: +359 894 688 310

Росица Келбечева
Завеждащ административна служба

Славка Метексинова
Диригент народен хор

Тодор Глухов
Диригент народен оркестър

Тома Карапаунов
Хореограф танцов състав